biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scŤnes ◄   lezingen ◄   pers ◄ 


 

 

Pensioenakkoord 2020: gokken met pensioengelden

Ooit was in Nederland het pensioen gegarandeerd. Het laatstverdien-de loon was maatgevend, en de pensioenen stegen met de prijzen. De gepensioneerde ontving volledige AOW en een volledig pensioen als hij daar premie voor had betaald. Werkgevers en werknemers beheer-den de pensioenkas en investeerden in de Nederlandse werkgelegen-heid.
In de jaren 1990 besloten regering en parlement dat het lagere, gemid-deld verdiende loon maatgevend werd, de prijscompensatie verviel en in plaats van garanties kwamen beloftes. Zij voerden de zogeheten franchise in, wat betekent dat de AOW uitkering wordt afgetrokken van het pensioen. Grote commerciŽle verzekeringsmaatschappijen, ban-
ken en investeringsfondsen kregen het beheer van de pensioengelden in handen en mochten deze investeren in het buitenland. Dit betekende voor Nederland verlies van banen. De commerciŽle beheerders ging-en steeds meer pensioengeld beleggen in dubieuze aandelen, met als gevolg torenhoge verliezen en krimpende pensioenkassen.
Al generaties lang betalen werknemers voor hun eigen pensioenuitke-ring. Waren deze gelden steeds zorgvuldig belegd, dan zouden de pensioenkassen nu overvol zitten. Maar uit deze kassen is door slecht beheer en zakkenvullerij en diefstal door de overheid en het bedrijfsleven zoveel geld verdwenen dat tegenwoordig de jonge gene-ratie de pensioenen van de oude generatie moet opbrengen, en keer op keer dreigen kortingen.
Invoering van het nieuwe pensioenakkoord betekent dat het recht op een pensioenuitkering ingeruild wordt voor het recht van rijke aandeel-houders om op de financiŽle beurzen vrijuit met de pensioengelden te speculeren. De rijkste 5% van de wereld bezit 95% van alles en heeft de macht om de financiŽle beurzen naar haar hand te zetten. Niet het welzijn van de gepensioneerden staat voor deze elite voorop maar het eigen gewin. Als de vakbondsleden instemmen met het pensioen-akkoord is ťťn ding zeker: de onzekerheid van het pensioen.

Gepuliceerd in juni 2020
Cartoonist: Gabor Lodi

 

 

 terug naar boven