biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   lezingen ◄   pers ◄ 


 

 


 

Geheim gascontract

Sinds een paar dagen kan iedereen op internet de geheime ‘gasdeal’ lezen tussen de overheid, Shell, ExxonMobil en de NAM (Shell en ExxonMobil). De journalisten die hierover schrijven kunnen kennelijk niet lezen. De een beweert dat de overheid 2/3 van de aardgasop-brengsten krijgt en de NAM 1/3. De ander heeft het over 90% voor de overheid en maar 10% voor de NAM. Daar zou geen bedrijf een boor voor in de grond zetten. In artikel 7 lid 1 van het geheime gascontract staat duidelijk dat de overheid voor 40% deelneemt in de baten en de kosten en de NAM voor 60%. Aan onze ellende heeft de staat tot nu toe zo’n 270 miljard verdiend, de NAM meer dan 400 miljard euro.
De minister is niet van plan voor onze veiligheid de gasboringen drastisch te verminderen, laat staan te stoppen. Hij chanteert ons dat de contracten met NAM en buitenland niet zijn op te zeggen, en dat iedereen er in de winter warmpjes bij wil zitten. In artikel 21 lid 4 van het geheime contract staat zwart op wit dat de overeenkomst kan worden ontbonden bij ernstige wanprestatie. De NAM brengt al decen-nialang schade toe aan onze volksgezondheid en vernielt ons eigen-dom. De overheid geeft hiervoor toestemming en is daardoor mede-plichtig aan deze strafbare feiten. De NAM is door de rechtbank al veroordeeld voor ‘criminele’ activiteiten, de overheid (nog) niet. De grondwet verplicht de overheid om de veiligheid van haar burgers te waarborgen.
 

 

De minister en de pers presenteren het nieuwe schadeprotocol als overwinning voor de minister en als redding van de Groningse bevol-king, maar het is de redding van Shell, ExxonMobil en de NAM. Zij hoeven niet langer op te draaien voor 60% van de schade, zoals in het geheime contract staat, want de politiek wil zo zien bijna alles verhalen op de belastingbetaler. Voor de slachtoffers is het recht op vrije keuze van contra expertise afgeschaft, en de staat is via het bestuursrecht veel moeilijker juridisch aan te pakken en aansprakelijk te stellen dan de NAM via het privaatrecht. In de hele procedure is de staat belang-hebbende en daardoor niet onafhankelijk en niet te vertrouwen.
Openbaarmaking van het geheime contract heeft het nieuwe schade-protocol nu al onderuit gehaald. Hierin staat immers dat de overheid voor 40% deelneemt in de opbrengsten en de kosten en de NAM voor 60%. Dit niet meer geheime contract geldt nog steeds.

 

Gepubliceerd in februari 2018
Cartoonist: Gabor Lodi

 

 

 

 terug naar boven