biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   lezingen ◄   pers ◄ 


 

 


 

De Pensioenleugen

De sloop van het Nederlandse pensioenstelsel begon in de jaren 90. De AOW werd gedeeltelijk gefiscaliseerd, daarmee verdwijnt een deel van de AOW gelden in de staatskas. Dit geld kan in plaats van aan de oudedagsvoorziening worden uitgegeven aan verlaging van de winstbelasting, aan subsidies voor grote bedrijven, of aan meer bewapening. Er zijn plannen om de AOW volledig te fiscaliseren, waardoor het recht op deze volksverzekering feitelijk wordt afgeschaft.
Invoering van de franchiseregeling was de volgende sloophamer. Franchise betekent voor mensen die premie betaald hebben voor de AOW en voor een aanvullend pensioen, dat het bedrag van de AOW van hun aanvullend pensioen wordt afgetrokken. Op papier krijgen zij AOW, maar hun aanvullende pensioen wordt met het AOW bedrag verlaagd. De werkenden betalen in twee potten, en met de franchise-goocheltruc wordt hen een pot afgenomen en wijsgemaakt dat zij de beste pensioenvoorziening van de wereld hebben. Waar bleef en is de inhoud van de verdwenen pot?
Met een derde drastische maatregel werd in 1995 wettelijk toegestaan de in Nederland opgebrachte pensioengelden internationaal te beheren, en te beleggen in het buitenland. Hierdoor verloren werknemers en gepensioneerden in Nederland de zeggenschap over de door hen betaalde pensioengelden. Het betekende een grote kapitaalvlucht, want het grootste deel van de hier opgebrachte gelden wordt niet meer in Nederland geïnvesteerd maar elders in de wereld.
Door fiscalisering, franchise en verplaatsing van pensioengelden naar het buitenland, zijn de Nederlandse pensioenkassen leeggeroofd. Daardoor moeten de werkenden de pensioenuitkering van de huidige gepensioneerden direct opbrengen. De gepensioneerden hebben net als hun voorgangers pensioenpremies betaald, maar deze gelden zitten niet meer in de pensioenpot maar in andermans zakken. Zouden de pensioengelden van de Nederlanders verplicht in Nederland geïnvesteerd worden, dan zou dit een enorme steun zijn voor de Nederlandse economie (werkgelegenheid, hogere belastingopbrengsten, hogere lonen et cetera).
Om te verdoezelen dat de pensioenkassen leeg zijn zal, als het aan het nieuwe kabinet ligt, het laatste beetje van het collectieve pensioenstelsel worden gesloopt. Met de volledige individualisering, de ‘eigen’ pensioenpot, worden de pensioengelden van werkenden en gepensioneerden volledig overgeleverd aan de aasgieren van  inter-nationale beurzen en verzekeringsmaatschappijen. De plicht om pen-sioenpremie te betalen blijft, het recht op pensioenuitkering verdwijnt. 
 

 

Gepuliceerd in oktober 2017
Cartoonist: Gabor Lodi

 

 

 terug naar boven