biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   lezingen ◄   pers ◄ 


 

 

SNS REAAL fataal
Burgers betalen 10 miljard voor lege bank

Een leeg geplunderde bank is genationaliseerd door de regering, buiten het parlement om. De regering gooit 10 miljard van ons geld in de lege put: 750 miljoen aan overheidssteun, 3,7 miljard voor de overname, 1,1 miljard aan leningen en 5 miljard aan garanties. De kans dat de belastingbetaler hiervan iets terugziet is nihil. De over-heidskosten voor de overname van ABN AMRO zijn inmiddels opgelopen tot 30 miljard euro.
Bij wie belandt de 10 miljard overheidsgeld, en bij wie zijn alle ver-duisterde bankgelden terechtgekomen? Hierover zwijgen onze ‘objec-tieve’ nieuwsgevers, politici en ‘deskundigen’ in alle talen. Of ze doen het af als “dommigheid”. Maar de bestuurders en toezichthouders zijn bij het incasseren van hun topsalarissen o zo slim. Premier Rutte zei over de 550.000 euro salaris voor de nieuwe topman van SNS: “Slimme mensen zijn niet goedkoop.”
Gewoonlijk moet degene die geld verduistert hiervoor boeten, maar in de bankwereld gaat het anders. De door de grootaandeelhouders, topmanagers en bestuurders van de banken verduisterde gelden wor-den aan ons voorgesteld als onze schulden. Deze ‘schulden’ worden genationaliseerd, verhaald op de belastingbetaler. Met de buit zijn de verantwoordelijken er al vandoor. Toen Fortis Bank omviel, schreeuw-den Belgische aandeelhouders naar de topbestuurders: “le prison, le prison” (gevangenis, gevangenis), maar er gebeurde niets. Hoe kan de politiek nog orde handhaven als in het groot zoveel geld mag worden gestolen, terwijl je voor het stelen van wat sokken gevan-genisstraf krijgt?
       

Grote aandeelhouders zijn op tijd ingelicht om hun kapitalen bij SNS weg te kunnen halen. De pensioenfondsen zijn de 1,7 miljard euro die zij in deze bank hebben belegd kwijt. Dit geld van de gepensioneerden is verduisterd, onder het toeziend oog van de Nederlandse Bank, de toezichthouder die de bank Icesave een tripple A-status bleef geven vlak voordat deze failliet ging, en ‘niet zag” dat de Nederlandse overheid 17 miljard euro betaalde voor de overname van de lege huls ABN AMRO. Volgens de parlementaire Commissie de Wit, die on-derzoek deed naar het optreden van banken, politiek en toezicht-houders, was bij SNS niets aan de hand.
ABN AMRO, Fortis, ING, RABO en SNS waren vroeger volksbanken voor arbeiders, middenstanders en kleine spaarders. Zij zijn uitge-groeid tot gokcasino’s van het internationale kapitaal en van hed-gefondsen, waarin ons geld verdwijnt. Om de belastingbetaler nog meer geld af te troggelen, wordt gedaan alsof het nog steeds Nederlandse banken zijn voor de kleine spaarder.
Beweerd wordt dat zonder overheidsredding van SNS het hele financiële stelsel instort, en ook de kleine spaarders hun geld kwijt zijn. De politiek had ervoor kunnen kiezen de bank failliet te laten gaan en te achterhalen waar de verduisterde gelden zijn gebleven. Met dit teruggehaalde geld had zij de kleine spaarders hun spaargeld ge-makkelijk kunnen uitbetalen, en geld overgehouden in plaats van de bevolking 10 miljard te laten betalen. Maar dan waren de kleine spaarders gered, en was het geld niet naar de haaien gegaan (sprinkhanen?). Of maakt de politiek 10 miljard niets uit in vergelijking met de 750 miljard in het Europese noodfonds ESM en de totale EU-schulden van 13.000 miljard euro, wat verhaald wordt op de EU-burgers?
In het nieuws wordt niet gerept over de wetten die deze verduis-teringspraktijken en diefstal mogelijk maken. Zolang mensen miljoenen mogen verdienen en miljarden bezitten, zullen de armen armer worden en de rijken rijker. De nationalisering van SNS REAAL kwam op dezelfde dag dat de koningin haar verjaardag vierde, en op dezelfde dag dat de Zeeuwse watersnoodramp werd herdacht. Toeval? Welke ramp, bank volgt?


Gepubliceerd in februari 2013 
Cartoonist: Gabor Lodi

 

 

 terug naar boven