biografie ◄   boeken ◄   filographie   scčnes ◄   lezingen ◄   pers ◄

 Oudedagsvoorziening gebruikt als melkkoe
Begrotingsakkoord ondermijnt pensioenen

Onder druk van Brussel is het parlement binnen twee dagen akkoord gegaan met het begrotingsvoorstel van het gevallen kabinet-Rutte om in 2013 12 miljard euro te bezuiningen! De ‘oppositiepartijen’ Groen-Links, D’66 en Christen Unie steunden de begrotingsplannen en pleegden daarmee verraad aan de burgers. De extra overheids-schulden zijn ontstaan doordat sinds het begin van de economische crisis van 2008 in Europees verband voortdurend geld wordt door-gesluisd naar de veroorzakers van deze crisis, de rijke aandeel-houders van banken. Aan de banken is een gratis bankpas verstrekt in de vorm van de Europese Centrale Bank, waarmee zij de overheids-kassen kunnen plunderen. De rekening wordt verhaald op de gewone burgers.
Een van de mikpunten van de bezuinigingsoperatie is onze pensioen-voorziening. De pensioengerechtigde leeftijd wordt volgens het nieuwe begrotingsakkoord versneld verhoogd, al in 2015 naar 66 en daarna naar 67jaar. Prijscompensatie blijft voor de pensioenen al jaren achterwege, de pensioenpremies zijn verschillende keren verhoogd en daarbovenop worden de pensioenen vanaf 2013 gekort. We zouden te oud worden en ons pensioenstelsel onbetaalbaar, is de valse rede-nering.
Voor de bepaling hoe oud we worden, wordt niet met de werkelijke leeftijd gerekend maar met de levensverwachting. Maar wie garan-deert ons dat de gering stijgende lijn in aantal te leven jaren blijft aanhouden? Tussen 1991 en 2001 vertoonde de gemiddelde levens-verwachting al een halvering ten opzichte van het voorafgaande decennium. In de cijfers over de levensverwachting worden niet mee-gerekend de gevolgen van verhoogde radioactiviteit door rampen met kerncentrales, de effecten van kankerverwekkende toevoegingen en pesticiden aan voedsel, de uitwerking van kankerverwekkende ‘fijn-stof’ in uitlaatgassen, consequenties van de dunner wordende ozon-laag, de invloed van de sterke toename van het aantal werkende vrouwen, et cetera. De stijgende levensverwachting is ook niet gelijk verdeeld over de hele bevolking, rijken worden doorgaans aanzienlijk ouder dan armen en trekken hiermee het gemiddelde omhoog. Zij hoeven niet te werken en kunnen zich speciaal voedsel en exclusieve voorzieningen veroorloven.

                           

Zijn onze pensioenen nog betaalbaar? Voor de AOW betaalt elke werkende burger maandelijks bijna 20 procent van zijn inkomen aan premie, net als voor zijn ‘aanvullende’ pensioen (als hij dat heeft); over vermogen wordt geen premie geheven. Een deel van de door de burgers betaalde AOW premiegelden verdwijnt in de algemene staatskas (fiscalisering) en wordt door de overheid uitgegeven aan andere zaken dan de AOW. Bij de berekening van de hoogte van het aan de gepensioneerde werknemer uit te keren aanvullende pensioen, wordt het AOW-bedrag hiervan afgetrokken. Deze kunstgreep heet met een ondoorzichtige term franchise. Dit op het aanvullende pensioen gekorte bedrag wordt niet uitgekeerd aan de pensioen-gerechtigde maar blijft achter in de kas van het pensioenfonds. Vaak wordt gedacht dat je als werknemer bovenop je AOW het volledig aanvullende pensioen krijgt waarvoor je betaald hebt, maar dat is dus niet zo. Een groot deel van de aan AOW en aanvullende pensioenen betaalde premiegelden wordt niet uitgekeerd aan de werknemers, hoewel zij hiervoor wel betaald hebben.
Toch kampen bijna alle pensioenfondsen met een onder de 100 procent gedaalde dekkingsgraad. Zij kunnen daardoor zelfs de beta-ling van de huidige pensioenen niet meer garanderen. Waar zijn de honderden miljarden euro’s gebleven die de afgelopen decennia door de werknemers zijn ingelegd? Niet onze leeftijd en de betaalbaarheid van onze pensioenen zijn het probleem, maar hoe met onze pen-sioengelden wordt omgesprongen. Uit de door de werknemers opge-brachte pensioengelden krijgen bestuurders en commissarissen misdadig hoge pensioenuitkeringen uitbetaald, en de pensioengelden worden beheerd door grote commerciële financiële instellingen die hiermee riskant beleggen en gokken op de internationale financiële beurzen.
Het is hoogste tijd de zeggenschap over onze pensioenvoorwaarden en pensioengelden terug te eisen en de pensioenwet te herzien. Hoe langer we wachten, hoe later we pensioen zullen krijgen en hoe leger de pensioenkassen raken. Verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 en uiteindelijk naar 67, betekent dat twee jaren langer gewerkt moet worden voor geld waarop we nu recht hebben zonder daarvoor te moeten werken. Ons zwaar bevochten pensioenrecht wordt uitgehold, en als we niets doen helemaal afgenomen. Werken totdat je erbij neervalt.


Lidwien Schuitemaker
drs. sociale wetenschappen en filosofie

Gepubliceerd op 1 mei 2012
Cartoonist: Gabor Lodi

 

 

terug naar boven