biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   lezingen ◄   pers ◄  

 

 

Afghanistan-missie
Oorlog verpakt als opbouw

De Nederlandse troepen blijven voorlopig in Afghanistan. Is hier sprake van een opbouwmissie of gaat het om iets anders?

In december 2007 hebben Nederlandse regering en parlement be-sloten de militaire troepenuitzending in NAVO-verband naar Afgha-nistan te verlengen tot eind december 2010, een meerderheid van de bevolking was tegen verlegging. Als hoofdargument om te blijven werd aangevoerd dat we de Afghanen moeilijk alleen kunnen laten nu we er eenmaal zitten. Na december 2010 kunnen we diezelfde Afghanen kennelijk wel aan hun lot overlaten.

kat en muisspel
Aan de Nederlandse bevolking wordt deze militaire operatie verkocht als opbouwmissie maar hoe ziet de realiteit er uit? De Nederlandse troepen, gelegerd in Uruzgan, kunnen maar met moeite hun eigen kamp beveiligen. In de omgeving proberen zij overdag terrein te veroveren maar dat wordt ’s nachts weer terugveroverd. Dit kat en muisspel kost veel doden onder vermeende terroristen en bevolking en laat zien dat de militaire troepen een bezettingsmacht zijn die met opbouw weinig te maken hebben. Door de militaire operaties wordt de haat onder moslims tegen alles wat Westers is onder de Afghaanse bevolking en de moslimbevolking in andere landen voortdurend gevoed. Deze haat zal in toenemende mate terugslaan op de NAVO-landen zelf, waar moslims zich gaan verzetten. Onder het mom van antiterroristische maatregelen beperken de regeringen van deze landen steeds meer de rechten van hun eigen burgers.

           

bestrijding van terrorisme
Naast ‘opbouw’ is bestrijden van vermeende terroristische groepen als de Taliban een doel van de NAVO en het Nederlandse leger in Afghanistan. Diezelfde Taliban is in het verleden door Amerika gesteund en aan de overwinning geholpen tegen het communistische bewind dat werd gesteund door de Sovjet-Unie. Hoe meer de Nederlandse troepen vechten tegen de Taliban, hoe meer steun deze groep onder de bevolking krijgt, die ze beschouwt als bevrij-dingstrijders. De Taliban krijgen net als andere ‘terroristische’ groepen ook hulp vanuit andere islamitische landen waaronder Pakistan, dat als uitvalsbasis dient en de grenzen openhoudt. De belangrijkste bron van steun voor de Taliban is de papaverteelt voor heroïne, die sinds de aanwezigheid van NAVO-troepen in Afghanistan sterk is toegenomen.

miljarden handel
Wat heeft Nederland werkelijk te zoeken in Afghanistan? Zijn wij ineens zo begaan met de Afghanen dat we ze letterlijk met alle geweld willen helpen? Kort nadat door de Nederlandse regering tot de eerste troepenuitzending was besloten, werd een Nederlander, Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO. Toeval? De militaire operatie kost Nederland volgens de officiële cijfers dagelijks 600.000 euro, dat is jaarlijks ruim 2 miljard euro! De werkelijke kosten liggen bij dit soort ondernemingen meestal hoger dan wat officieel geschat wordt. Bepaalde partijen verdienen goed aan deze oorlog, zoals wapenfabrikanten en private beveiligings- en cateringsbedrijven. Het Nederlandse leger heeft zo een oefenterrein, gefinancierd door de Nederlandse belastingbetaler. In Nederland wordt intussen bezuinigd op onderwijs, sociale uitkeringen, thuiszorg et cetera omdat daar geen geld voor zou zijn.
In Afghanistan zorgt Nederland er door haar optreden voor dat jongeren door de Taliban en andere groeperingen worden geworven om oorlog te voeren en dat burgers oorlogsslachtoffer worden. In een uitzending van Zembla werd onlangs aan een Russische generaal, die in de tijd van de Sovjetbezetting in Afghanistan diende, gevraagd wat Nederland het beste kan doen in Afghanistan. Zijn antwoord was ‘zo snel mogelijk vertrekken’. Het is zinloos en misdadig tegen de be-volking van een land oorlog te voeren. Dit hebben Vietnam en Irak voldoende bewezen.


Gepubliceerd in januari 2008
Cartoonist Gabor Lodi

 

 

terug naar boven