biografie ◄   boeken    filographie   scènes ◄   lezingen ◄   pers ◄

 


FNV opgeheven
Leden buitenspel gezet

De grootste federatie van vakverenigingen, de FNV, is op zaterdag 3 december 2011 door de bestuursvoorzitters van de 19 bij haar aan-gesloten vakbonden afgeschaft. Deze beslissing is genomen buiten haar 1,4 miljoen leden om, zij wisten van niets.
De FNV-topbestuurders waren bijeengekomen omdat de meerderheid van de FNV-leden, de Abvakabo en FNV-Bondgenoten, in september tegen het pensioenakkoord hebben gestemd dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius achter hun rug met de werkgevers had afgesloten. Het pensioenakkoord betekent verhoging van de pensioensgerech-tigde leeftijd van 65 naar 67 met mogelijk verdere verhoging in de toekomst, én volledig vrijgave van de pensioenkasgelden aan beurs-speculanten op risico van de werknemers.
Conflictbemiddeling gebeurde door (oud)vertegenwoordiger van het bankwezen Wijffels en oud Eerste Kamerfractievoorzitter van de PvdA, Noten. De PvdA heeft haar invloed binnen de vakbeweging al jaren verloren ten gunste van de SP en probeert met opheffing van de FNV de SP-invloed te bedwingen. Ook de bankensector heeft belang bij verzwakking van de FNV, haar leden zijn buitenspel gezet.

                              
Normaal gesproken stapt een voorzitter op als de achterban van de grootste vakbonden het vertrouwen in haar opzegt. En wordt over een pensioenakkoord dooronderhandeld totdat de meerderheid van de leden met de inhoud akkoord kan gaan. Door de FNV op te heffen zonder het pensioenakkoord ter sprake te brengen, is bewerkstelligd dat dit akkoord inwerking kan treden zonder goedkeuring van de vakbondsleden. De werknemers moeten hierdoor twee jaar extra werken voor loon waarop zij zonder werken recht hadden. Twee jaar van hun leven wordt hen afgenomen en zij leveren per werknemer ongeveer 28.000 euro in. Na invoering van het pensioenakkoord kunnen de 750 miljard euro aan pensioengelden van Nederlandse werknemers en gepensioneerden ongehinderd aan de rijke aandeel-houders van de banken gegeven worden, net als de duizenden miljarden die op Europees niveau al aan hen zijn vergeven op kosten van de burgers.
De vakbondstop heeft de belangrijkste vakbeweging ten onder laten gaan in een economische situatie waarin politici en banken grenze-loos grote bedragen aan de rijken geven. In plaats dat de vakbond-leiders aan deze plunderaars en graaiers een halt toeroepen met een sterke en verenigde FNV, hebben ze deze opgeheven. De leden wacht een onzekere toekomst, de vakbondsleiders een hoge beloning.

 
Lidwien Schuitemaker
drs. sociale wetenschappen en filosofie

Gepubliceerd in december 2011
Cartoonist: Gabor Lodi

 

 

terug naar boven