biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   lezingen ◄   pers ◄  

 

 


De verborgen staatsschuld
Circus om miljoenennota

Met het uitlekken van de miljoenennota is het jaarlijkse politieke circus om de geplande miljarden bezuinigingen begonnen. De door de regering voor deze kabinetsperiode vastgestelde 18 miljard euro aan bezuinigingen betekent dat kinderen opvoeden duurder en kinder-opvang voor veel gezinnen onbetaalbaar wordt, dat meer betaald moet worden voor huur en ziektekostenverzekeringen, gemeentelijke culturele voorzieningen zoals bibliotheken en buurtwerk worden afgebroken, gepensioneerden twee jaar van hun leven moeten inleveren; ouderen en gehandicapten noodzakelijk zorg zullen missen, et cetera.
De 18 miljard euro begrotingstekort moet opgebracht worden door de lagere inkomensgroepen. Mensen met een jaarlijks inkomen van 70.000 euro of meer voelen de hogere kosten niet, die maken een ver-waarloosbaar deel uit van hun inkomen. Bovendien blijven zij rijkelijk bedeeld met allerlei belastingvoordelen.
Het begrotingstekort van 18 miljard is veroorzaakt door de regering die miljarden uitgeeft aan de oorlog in Afghanistan en aan banken. De overheid betaalt in onze naam mee aan honderden miljarden euro’s noodhulp voor Griekenland en aan de honderden miljarden euro’s die de Europese Centrale bank in strijd met de regels van het Europees Verdrag betaalt voor waardeloze Griekse, Italiaanse en Spaanse staatsobligaties. Deze honderden miljarden komen niet terecht bij de bevolking van die landen, maar bij de grootaandeelhouders van de banken die in deze landen de afgelopen jaren voor duizenden mil-jarden kredieten hebben verstrekt aan dubieuze firma’s, voor over-bodige projecten zoals leegstaande steden, ongebruikte wegen en viaducten, overbodige kantoorgebouwen en mega voetbalstadions. Nu de firma’s die de bankleningen geïncasseerd hebben het geleende geld niet (kunnen) terugbetalen, hebben de banken zich via de politiek ingedekt tegen dit verlies door de staten garant te laten staan. Wat de banken niet terugkrijgen aan uitgeleend geld moet door ons EU-burgers worden betaald, ook al hebben wij die schulden niet ver-oorzaakt.

Het rumoer rond de miljoenennota beperkt zich tot het begrotingstekort van 18 miljard euro en de mogelijke 5 miljard euro die daarboven op komt vanwege de aanhoudende crisis. Maar het begrotingstekort van de overheid verbleekt bij de Nederlandse staatschuld waarmee de politici ons opzadelen. Bij voortduren van de crisis raamt minister de Jager de staatsschuld op 93% van de totale waarde van wat in Nederland jaarlijks geproduceerd wordt. Dit betekent een schuld van bijna 600 miljard euro! Dit is exclusief de garantstellingen die de Nederlandse staat heeft gedaan aan bedrijven. Zo is tijdens het minis-terschap van Wouter Bos bepaald dat de Nederlandse staat, dus wij burgers, garant staan voor de 'slechte' leningen van ING. Daarmee heeft hij ons verplicht tot het betalen van naar schatting maximaal 2000 miljard euro, zodra ING in moeilijkheden raakt vanwege het niet te-rugkrijgen van de door haar roekeloos verstrekte kredieten. Schulden die door ons niet zijn veroorzaakt. Met deze garantstelling heeft de politiek feitelijk getekend voor een mogelijk Nederlands faillissement.
Met het nieuwe pensioenakkoord zijn de pensioengelden vrijgegeven voor ongecontroleerde beursspeculatie. De pensioenpot van 700 mil-jard euro zal door de banken waarvoor de beursspeculanten werken, weggesluisd worden. Maar dit bedrag valt in het niet bij bedrag waar-voor wij in de toekomst aan de banken verschuldigd zullen zijn. De door de overheid in onze naam gemaakte schulden aan banken is immers geld dat bij diezelfde banken wordt geleend en waarvoor hoge rentes moeten worden betaald. De rente die Griekenland moet betalen is opgelopen tot 86%.
De grootaandeelhouders van banken en andere financiële maat-schappijen veroorzaken de schulden die de burgers aan hen moeten terugbetalen. Hun duizenden miljarden aan vermogen worden ontzien. Als hiertegen niets wordt ondernomen, zullen de mensen met lage inko-mens, zieken, gepensioneerden en gehandicapten via politieke beslis-singen moeten blijven betalen voor de schulden die zij niet hebben gemaakt.
 

Gepubliceerd in september 2011
Cartoonist: Gabor Lodi

 

 

terug naar boven