biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   lezingen ◄   pers ◄  

 

 

 

Wetswijziging
Is het de tijd om miljardairs aan te pakken?
 

De slaaf werd bijgebracht slavernij goed te vinden. Hij kreeg eten en kleren. Slavernij werd beschouwd als een natuurlijke toestand en de slaaf als een pratend werktuig. Wettelijk waren de slaaf en zijn werk eigendom van de slavenhouder. Volgens de wet stond op opstand de doodstraf.
De lijfeigene werd bijgebracht lijfeigenschap goed te vinden. Hij mocht 1/10 van de opbrengst van zijn werk houden, 9/10 moest hij afdragen aan de grootgrondbezitter. De lijfeigene was aan de grond gebonden. Lijfeigenschap werd beschouwd als een natuurlijke toestand. De wet beschermde de verhouding tussen grootgrondbezitter en lijfeigene.
De arbeider wordt bijgebracht loonarbeid en het verkopen van zijn tijd (arbeidskracht) goed te vinden. Hem wordt bijgebracht dat hij voor de wet vrij en gelijk is aan de anderen. Maar hij heeft een baas, voor wie de wetten garanderen het houden van de miljarden winsten, opge-bracht door de arbeidskracht van de arbeider. De arbeider krijgt eten om in leven te blijven en als hij in een rijk land woont misschien een huis en een auto. Deze verhouding, dat de een miljarden mag bezitten en de ander iets krijgt voor zijn werk, wordt als een natuurlijke, wettelijke en onveranderlijke toestand beschouwd.
Via wetten kon je landerijen met slaven en lijfeigenen erven en fabrieken met arbeiders. Nog steeds kun je via de wet landerijen, fabrieken en goederen erven, en aandelen. Ook de handelswetten zorgen ervoor dat rijken miljoenen en miljarden overhouden. Volgens de wet mogen grootaandeelhouders miljarden bezitten en krijgen zij nog geld toe in de vorm van subsidies en belastingvoordelen. Zodra de banken, waarin de rijken hun geld hebben zitten, in de problemen komen, worden de problemen (banken, Fortis/ABN-AMRO) genatio-naliseerd. Volgens de wet moeten dan alle burgers de schulden afbetalen aan de rijke aandeelhouders. Als de rijken miljoenen ver-duisteren, kunnen ze op de wet rekenen en een schikking treffen. Voor het stelen van 40 paar sokken ga je in Nederland een paar maanden de bajes in, in de VS is iemand voor het stelen van 1 pizza tot 25 jaar celstraf veroordeeld. Vrijheid, gelijkheid.
Beweerd wordt dat in democratieën iedereen gelijke rechten, vrijheid en evenveel te zeggen heeft. Maar hoe is dit mogelijk als de een miljarden bezit en de ander niet? Via de politiek schrijven de miljar-dairs de wetten. Wetten op pensioenen, BTW, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur kunnen in een mum van tijd veranderd worden. Waarom kan dit niet met wetten op bezit? Zodra de wetten die de miljarden aan eigendommen toestaan ter sprake komen, wordt ons het schrikbeeld voorgehouden dat alles zal instorten en alle zogenaamde deskundigen verdwijnen, slavenhouders, feodalen, ko-ningen, adel, fabriekseigenaren, grootaandeelhouders. Wat hebben deze ‘deskundigen’ tot nu toe voortgebracht? Oorlogen; bestraling; vervuiling; vergiftiging; klimaatverandering en de mogelijkheid om met atoomwapens tig keren de aarde te vernietigen. De 5% rijksten hebben wereldwijd 95% van alle bezittingen. In Nederland bezitten de 5% rijksten naar schatting 6 biljoen (6500 miljard) euro. Is het niet tijd voor wets-veranderingen, machtsverandering? Wie de macht heeft, heeft het recht, en wie het recht heeft, heeft de macht, schreef Machiavelli 500 jaar geleden.

                   
                                

 
Wat te denken van een wet die opeenhoping van bezit bij enkelen, de verhouding 5% bezit 95%, verhindert? Dat is pas democratie, gelijk-heid en vrijheid: dat volgens de wet op wereldschaal iedereen de rijkdommen mag bezitten en hierover mag beslissen. Boutros Boutros Ghali zei als secretaris-generaal van de VN dat bij verdeling van de arbeid op wereldschaal elke burger maar 2,5 uur per dag hoeft te werken om het welvaartsniveau van Zweden te bereiken. Hij had het niet eens over verdeling van rijkdommen. Als ook de rijkdommen verdeeld worden, kunnen ziekten en oorlogen uitgebannen worden, kunnen we de aarde schoon en bewoonbaar houden en andere planeten bewoonbaar maken.
Via internet en andere communicatiemiddelen staan de mensen als wereldbevolking met elkaar in verbinding. Via deze middelen kan iedereen overleggen over problemen en kan openheid van zaken worden gegeven (Wikileaks); een vorm van directe democratie. De politici dienen ervoor om ongelijke bezitsverhoudingen te realiseren en te legitimeren. Het wordt tijd dat we hen naar huis sturen en een zelfbestuur instellen. De middelen hiervoor zijn aanwezig. Wie de huidige beloningen en verdeling accepteert, kan niet vrij zijn.
Via de politiek zijn wij gegijzelden van de wetten en van de grootaandeelhouders. Namens ons wordt bij dezen geld geleend. Zo zijn de gewone mensen in Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland, Italië, Nederland … tot op de botten verschuldigd aan de miljardairs. In China, de VS, Europa, Nederland … zijn de laatste jaren het aantal miljardairs verdubbeld. De totale waarde van de financiële producten wereldwijd bedraagt het onvoorstelbare bedrag van 369.000 miljard dollar. Waarom moeten wij ons laten verschuldigen, waarom wordt het geld niet gehaald waar het is, bij de miljardairs? Waarom schaffen we de schulden niet af? Waarom schaffen we de miljardairs niet af?

Gepubliceerd in april 2011
Cartoonist: Gabor Lodi

 

 

terug naar boven