biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scŤnes ◄   lezingen ◄   pers ◄ 


 

 


 

Oorzaak van populisme en autoritarisme 

De rijken zijn tegenwoordig rijker dan ooit in de geschiedenis. 1 procent van de wereldbevolking heeft 99 procent van alle bezittingen op de wereld in handen. Via de financiŽle Ďcrisisí van 2008 hebben de rijkste grootaandeelhouders nog meer bezit aan de bevolking onttrokken en hun grip op de politiek verstevigd. Het politieke systeem is net als de autoritaire heersers hun instrument, zonder geld geen autoritaire leiders. Deze politieke uitvoerders van de rijken presen-teren zichzelf als hoeders van de democratie, maar creŽren interne en externe vijanden en angst; de oppositie wordt vervolgd, opgesloten of vermoord.
De bevolking ziet dat de rijken rijker worden en zijzelf minder heeft te besteden en heeft hierdoor het vertrouwen in de politiek verloren. Van haar onvrede maken de nationalistische autoritaire bewegingen, popu-listen, gebruik. Zij beloven banen, geld, oplossing van het vluchteling-enprobleem en van de criminaliteit, onder het motto ďeigen volk eerstĒ. Zij verzwijgen de oorzaken van de oorlogen, van de financiŽle crisis en van de natuurrampen. Ze zetten alles in om eenwording van landen en van de wereld te verhinderen en de macht van de rijken te vergroten. Deze autoritaire bewegingen worden door de rijken gefinancierd, achter elke autoritaire heerser staan rijken. De werkelijke dictators zijn de rijken, zij creŽren de werkloosheid, de armoede, de honger, de oorlogen en de vluchtelingen omdat zij hieraan verdienen. Door hun bezit hebben zij de macht en het recht in handen.
De opstanden in 2010 in Noord Afrika en het Midden-Oosten waren voorbode van hevige oorlogen. Op dit moment zijn 100 miljoen vluchte-lingen onderweg. De Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen toonde al decennia geleden met de econometrie aan dat oorlogen te voor-spellen zijn en dat oorlogen in verband staan met de verdeling van rijkdom.
 

    


Werkloosheid, armoede, honger, klimaatverandering en oorlogen zijn alleen op wereldschaal door internationale vereniging en actie op te lossen, met niet geprivatiseerde Verenigde Naties die over een eigen leger beschikken om in te grijpen in conflictgebieden, met effectievere internationale gerechtshoven ook voor economische misdrijven en met een soort Marshallplan van investeringen in onderwijs, landbouw, infra-structuur en industrie voor de arme landen. Op te richten internationale organisaties zullen toezicht moeten houden op wetgeving en op het terugdraaien van privatisering van grondstoffen, drinkwater, lucht, oceanen, natuur .. .
De sociale media op internet bieden de mogelijkheid om misdaden veroorzaakt door autoritaire heersers en hun rijke ondersteuners aan de kaak te stellen. Via onderzoek en publicatie kunnen de verbin-dingen ontrafeld worden tussen de rijken en de autoritaire heersers. Mensen die transparantie eisen verdienen ondersteuning, en klokken-luiders bescherming. Transparantie is nodig over de activiteiten van financiŽle instellingen en over beleggingen van grote ondernemingen en staten. Onderzoek en publicatie over geldstromen en bezittingen dienen openbaar te worden gemaakt. Internet is een belangrijk middel voor lokale en (inter)nationale actiegroepen en acties tegen landroof, privatisering van vitale voorzieningen, et cetera. Internationale wet-geving zal een halt moeten toeroepen aan de private opeenhoping van rijkdom en met behulp van wetgeving kan het huidige verwoestende systeem omgevormd worden tot een humaan systeem voor iedereen. Zolang een kleine groep zich kan verrijken op kosten van de wereld-bevolking kan geen werkelijke democratie bestaan.


Lidwien Schuitemaker, april 2017


 

 

 terug naar boven

 

 

 

 

 terug naar boven